Terug

30 – PRIO2 Liftopsluiting: Imkersplaats 36 7328CH Apeldoorn 7731

1 persoon vast in de lift, na deze persoon te hebben bevrijd is de brandweer teruggekeerd naar de kazerne.