Terug

63 – PRIO2 Nacontrole Brand: Het Kasteel 129 7325PC Apeldoorn 7731

Op zondagavond kwam de melding binnen van een nacontrole brand.

De bewoners van het pand hadden de wasdroger aan toen ze een harde knal hoorden. Hierna roken ze een sterke brandlucht, waarna ze de situatie niet vertrouwden en de brandweer belden. Hierop is de brandweer ter plaatse gekomen. De droger is nagekeken, en er bleek een relais de zijn doorgebrand, gelukkig geen brand.

Na de bewoners hierover te hebben geïnformeerd is de brandweer teruggekeerd naar de kazerne.