Terug

Het jaar 2015 voor brandweer de Maten

Dit jaar was een bewogen jaar voor ons. We hebben het jaar in goede gezondheid kunnen afsluiten met 157 uitrukken op de teller. Alles is wel een beetje aan bod gekomen. Grote branden zoals bij Recydur, maar ook helaas een dodelijk ongeval.
We hebben afscheid genomen van een paar vrijwilligers. We zijn deze jongens dankbaar voor de inzet die ze jaren voor brandweer de Maten en de wijk betekend hebben.

Gelukkig is