Terug

Hartveilig wonen, hoe en wat?

Maak uw omgeving Hartveilig!

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden.

Hartveilig wonen

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door deel te nemen aan Hartveilig wonen.

(Bron: www.hartveiligwonen.nl)

U kunt uzelf aanmelden bij hartveilig wonen. Het idee is dat vrijwilligers de reanimatie opstarten nog voordat de ambulance er is. Zo wordt de tijd dat de reanimatie gestart wordt verkleind. Een aantal vrijwilligers van brandweer de Maten zijn ook aangemeld, en hebben al meerdere keren geassisteerd bij een reanimatie waarvan een paar succesvol. Wilt u iets positiefs bijdragen in uw buurt, dan is dit iets voor u! Het is wel verplicht om BHV’er, EHBO’er te zijn, of in het bezit zijn van een certificaat reanimatie en/of het gebruik van de AED.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.hartveiligwonen.nl/