Historie

Woonwijk de Maten is de grootste wijk van de gemeente Apeldoorn. Naast woningen,
scholen, gezondheidsinstellingen, industrie en winkelcentra wordt de wijk
omsloten door de A50 en A1. De Maten telt vandaag de dag bijna 27000 inwoners en ongeveer 11000 huizen, en heeft een oppervlakte van 6,001 vierkante kilometer. De ongeveer 11.000 woningen staan in een spaghetti structuur. Dit zijn veel woonerven en straten die uitkomen op de matenring, die een gedeelte van de Apeldoornse ringweg vormt.

Omdat het voor brandweerkorps Wormen steeds moeilijk werd om
dekking te garanderen in zo’n grote wijk, besloot de gemeenteraad in 1986 in de
Maten een eigen brandweerpost te stationeren.

Op 20 oktober 1986 werd het vrijwillige brandweerkorps de Maten officieel door
de toenmalige burgemeester van Apeldoorn de heer J. Hubers geïnstalleerd. Vanaf
dat moment was het voor de 17 vrijwilligers oefenen en trainen. Omdat de nieuwe
brandweerpost nog niet klaar was kregen zij onderdak in het gebouw van de
Eerste Apeldoornse Volkstuindersvereniging aan de Landdrostlaan.

Op 26 oktober 1987 werd er voor het eerst uitgerukt vanaf de nieuwe gecombineerde
brandweer / politie post in de Maten aan de Beatrijsgaarde. Door de combinatie
van beroeps en vrijwilligers was Brandweer de Maten een uniek korps in
Nederland. Overdag werdt de post bemand door beroeps personeel die naast de
repressieve taken ook onderhoud pleegden aan het wagenpark van brandweer
Apeldoorn. Buiten de kantooruren namen de vrijwilligers de repressieve taken
over. Door de vele meldingen in de Maten werd gelijk besloten om in ploegen te
gaan werken. Op deze manier was brandweer de Maten altijd verzekerd van voldoende mensen op
de brandweerauto. De werkplaats van de beroeps in de Maten groeide uit tot een
logistiek centrum van de brandweer. De huidige ruimte werd te klein en ze
vonden een nieuw onderkomen aan de Wilmersdorf. Dit betekende een scheiding van
beroeps en vrijwilligers.

Op 25 oktober 2003 werd deze nieuwe kazerne officieel geopend door wethouder
mevrouw van der Tas. Een naam die hier niet mag ontbreken is die van Aart
Bijsterbosch. Hij is oprichter van post de Maten en indertijd postcommandant
van zowel het beroepspersoneel als de vrijwilligers. Onder zijn leiding is het
korps geworden tot wat het nu is.

Momenteel hebben wij een team van 19 vrijwilligers en telt de vereniging 24 leden. De 19
vrijwilligers zijn verdeeld over 3 ploegen die elk jaar rond de 150 keer
uitrukken. Het korps en de vereniging kenmerken zich door een groot
enthousiasme en verenigingszin. Ook wordt er een paar keer per jaar een
teamuitje georganiseerd om de onderlinge band te versterken.